fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นราฯพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1ลอบข้ามแดน

Featured Image
ผู้ว่านราฯ แถลงร่วม สสจ.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 นับเป็นรายที่ 5 ระลอกใหม่ ทำงานร้านอาหารที่มาเลย์ ลอบหนีข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส โดยศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาสแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาสว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นรายที่ 5 ของการระบาดระลอกใหม่ ทำให้จังหวัดนราธิวาสมีผู้ป่วยสะสมขณะนี้รวม 48 ราย นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา

โดยผู้ป่วยรายใหม่รายนี้ เป็นชายไทย อายุ 50 ปี มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารร้านอาหาร ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับเข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย ข้ามชายแดนโดยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยใหม่ 3,170 ราย เฉพาะรัฐกลันตัน พบผู้ป่วยใหม่ 135 ราย ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับรัฐกลันตัน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดข้ามชายแดน หากไม่มีการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเข้าทางช่องทางธรรมชาติ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส จึงกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง เข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อให้การควบคุมผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศอยู่ในวงจำกัด เพราะพบผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศทั้งคนไทย และชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาโดยไม่รู้ตัว จึงต้องควบคุมป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นทาง

2.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยกันสอดส่องบุคคลที่ลักลอบเข้าในพื้นที่และแจ้งเบาะแสทันทีหากพบเห็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำบุคคลจากประเทศมาเลเซียเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจะดำเนินการลงโทษอย่างหนักทันที

3.หากยังมีการลักลอบเข้าทางชองทางธรรมชาติ จะกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาด คือ การล็อกดาวน์และปิดช่องทางเข้าออกของ 3 อำเภอชายแดน เพื่อหยุดการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะนำเชื้อไปแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ทางด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1 รายเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่ 48 และเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่รายที่ 5เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียโดยข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอตากใบ ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลศรีสาคร รู้สึกตัวดี มีอาการไอเล็กน้อย ไม่เจ็บคอและไม่มีไข้

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube