fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ซูเปอร์โพล เผย หนุนนายกฯต้านบุหรี่ไฟฟ้า

Featured Image
ซูเปอร์โพล เผย หนุนนายกฯต้านบุหรี่ไฟฟ้า จี้ปรับครม. ไม่ตอบสนองนโยบายสังคม

 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน2,205 ตัวอย่าง เรื่อง ความเคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนต่อ นักการเมืองในผลประโยชน์ธุรกิจ บุหรี่ไฟฟ้า

พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.3รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยทำไม ฝ่ายการเมือง และข้าราชการระดับสูงบางคนของ กระทรวงสาธารณสุขไม่ออกมาต่อต้าน บุหรี่ไฟฟ้า ในขณะที่ร้อยละ 77.9 รู้สึก เคลือบแคลงสงสัยว่า มีนักการเมืองและข้าราชการบางคนแสวงหาผลประโยชน์จาก บริษัท บุหรี่ไฟฟ้า

 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 ระบุ ควรปรับรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งที่ไม่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อสังคม สุขภาวะของประชาชนร้อยละ 77.4ระบุ การที่รัฐมนตรีกระทรวง ดิจิทัลออกมาให้สัมภาษณ์สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการขัดนโยบายของนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 77.1เห็นด้วยกับ การห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทย

 

ในขณะที่ร้อยละ 76.5ชื่นชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ออกมา ต่อต้าน บุหรี่ไฟฟ้า ตามนโยบายเพื่อสังคมสุขภาวะของประชาชนนอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ร้อยละ 76.1 ระบุ รัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัล ทำงานมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีการขายกันเกลื่อนในโลกออนไลน์

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.1 เห็นด้วยกับรัฐบาลไทย โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย และครอบครอง และร้อยละ 72.8 ชื่นชม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกมา ระบุว่า สถานะของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้าโดยประกาศของกระทรวงพาณิชย์ และบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มีโทษจำคุกและโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ฉะนั้นรัฐบาลไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายแต่ประการใด

 

ในขณะที่ ร้อยละ 71.1 ระบุว่า การที่ รมว. ดิจิทัล บอกว่า ควรพิจารณาให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพราะจะสามารถลดอันตรายแก่ผู้สูบได้ เป็นการให้ข้อมูลเท็จแก่ประชาชนเพราะผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ประเภทให้ความร้อน มีอันตรายต่อสุขภาพ และยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าการเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ซิกาแรต มาใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าลดอันตรายจากโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ซิกาแรต

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube