fbpx
Home
|
ภูมิภาค

รร.บ้านสาวอนราฯ นำร่องเปิดเรียน “On Site”

Featured Image
นราธิวาส-ตำบลสาวอ อ.รือเสาะ นำร่อง จชต.เปิดเรียนปกติแบบ “On Site”

ที่โรงเรียนบ้านสาวอ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อติดตามโรงเรียนที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ On Site ในพื้นที่ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นตำบลนำร่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถเปิดโรงเรียนครบทั้ง 4 โรง เพราะผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านตามที่ ศบค.กำหนด

ทั้งนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีที่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ สามารถเป็นตำบลนำร่องในการเปิดการเรียนการสอนได้เป็นตำบลแรก

โดยนายบุญพาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นดังนี้ 1.นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกครั้ง2.ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียนควรสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเช่นกันและส่งนักเรียนบริเวณจุดรับ-ส่งที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน ฯลฯ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube