fbpx
Home
|
ภูมิภาค

รมช.มหาดไทยลงลพบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

Featured Image
รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ลงลพบุรีให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย, ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

ที่ จังหวัดลพบุรี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย, ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี2562 ตามข้อมูล ทีพีแมป(TPMAP) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 1,700 ถุง โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย, สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และข้อมูล ทีพีแมป(TPMAP) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดลพบุรี จากมรสุมพาดผ่านภาคกลางและพายุดีเปรสชั่น เตี้ยนหมู่ และคมปาซุ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ จำนวน 11 อำเภอ 110 ตำบล 941 หมู่บ้าน 67 ชุมชน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 66,964 ครัวเรือน

โดยอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 13 ตำบล 18 ชุมชน 88 หมู่บ้าน ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4,320 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าแค ตำบลถนนใหญ่ ตำบลป่าตาล ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลดอนโพธิ์ และตำบลบางขันหมาก

ส่วนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564จังหวัดลพบุรี มีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 16,426 ราย รักษาหายแล้ว 14,512 ราย เสียชีวิต 221 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 451,727 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนประชาชนทั้งหมด

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube