fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เขื่อนป่าสัก ระบายน้ำออก 800ลบม.ต่อวินาที

Featured Image
เขื่อนป่าสักเร่งปรับการระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นวันละ69ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หลังน้ำเต็มอ่างของเขื่อนป่าสักแล้ว

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากที่มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักทำให้มวลน้ำไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมากทำให้ขณะนี้อ่างเก็บกักน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มี มีปริมาณน้ำเต็มความจุของอ่าง 100% คือ 960,000,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้เขื่อนป่าสักต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักในขณะนี้อยู่ที่ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำ ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตั้งแต่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจได้รับผลกระทบทางเขื่อนป่าสักจึงประกาศเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณ ท้ายเขื่อนป่าสักให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแต่การจะระบายน้ำเพิ่มทางเขื่อนป่าสักจะมีการประกาศเตือนประชาชนให้รับรู้ก่อนเพื่อให้มีการเตรียมตัวรับมือกับระดับน้ำที่จะยกสูงขึ้น ล่าปล่อยเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว คิดเป็นวัน วันละ69ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube