fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นครศรีฯปิดสนามกีฬาเปิดโรงพยาบาลสนาม

Featured Image
อบจ.นครศรีธรรมราช ปิดสนามกีฬาเปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วย covid-19 พร้อมขยายได้สูงสุดถึง 500 เตียง

 

นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ. นครศรีธรรมราช ได้สั่งปิดการใช้งานด้านการกีฬาชั่วคราวและปรับเปลี่ยนอาคารพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งส่วนหนึ่งได้จัดเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นในสถานะสีเขียวจากโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เข้าพักฟื้น

สำหรับโรงพยาบาลสนาม(บ้านม่วงงาม)สามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 120 เตียง และหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จะสามารถขยายเพิ่มได้อีกสูงสุดถึง 500 เตียง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวก ในการเดินทางเข้า-ออก ปรับปรุงสถานที่ให้มีพื้นที่ชัดเจนครบถ้วน มีการจัดแบ่งพื้นที่ เป็นห้องสำหรับทีมแพทย์พยาบาล แบบมาตรฐานอย่างพร้อมสมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัย จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอนแยกโซนชาย-หญิง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว นอจากนั้นยังพร้อมสนับสนุนทรัพยากรเข้าใช้ในโรงพยาบาลสนามทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขณะที่ สถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังอยู่ในภาวะวิกฤติจากการติดเชื้อในคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานไม้ยางพาราในอำเภอบางขันที่ติดเชื้อสูงกว่า 220 คน และคลัสเตอร์ดาวะห์ในอำเภอร่อนพิบูลย์ที่ติดเชื้อเชื่อมโยงผู้ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลามกว่า 200 คน ใน 4 อำเภอ คลัสเตอร์ล้งผลไม้ส่งออกต่างประเทศอีกเกือบ 100 คน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube