fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปราจีนบุรีติดโควิดเพิ่ม61ราย

Featured Image
ปราจีนบุรีโควิด-19 ยอดยังบวกวันนี้ 61 ราย มาจากคลัสเตอร์ตรวจคัดกรองเชิงรุกบริษัทเอกชน ขณะยอดสะสม 1,574 ราย

น.พ.โชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ระบุ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 61 ราย เป็นผู้ป่วยละสมันพื้นที่ 1,450 ราย ติดเชื้อ โควิด-19 นอกพื้นที่เข้ามารักษา 120 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,574 รายได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่เป็นคลัสเตอร์จากตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกบริษัท แพนอินเตอร์จำนวน2ราย ผู้ป่วยมีอาการจำนวน 2 ราย สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยันจำนวน 22 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 20 ราย เดินทางไป-กลับ พื้นที่เสี่ยง จำนวน 15 ราย แยกผู้ป่วยตามรายอำเภอ ดังนี้ อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน 14 ราย อ.กบินทร์บุรีจำนวน 10 ราย อ.นาดีจำนวน 5 ราย อ.บ้านสร้างจำนวน 7 ราย อ.ศรีมโหสถ จำนวน 2 ราย อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 15 ราย นอกเขตจำนวน 3 ราย หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube