fbpx
Home
|
ภูมิภาค

วัคซีนแอสตราฯคาดถึงเชียงใหม่วันศุกร์นี้

Featured Image
เชียงใหม่จะได้รับวัคซีนในวันศุกร์นี้ พร้อมเตรียมฉีดให้กลุ่มตกค้าง-ผู้มีคิวจองระบบหมอพร้อม ในสัปดาห์หน้า

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้ว และจะทยอยส่งให้จังหวัดต่าง ๆ โดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับ วัคซีน แอสตราเซเนกาในวันศุกร์นี้ และจะได้นำมาจัดสรรการฉีดในกลุ่มผู้ตกค้างจากสัปดาห์นี้ รวมถึงผู้มีคิวในระบบหมอพร้อมสัปดาห์หน้า และกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ปริมาณวัคซีนอาจไม่เพียงพอที่จะฉีดให้ผู้ที่จองคิวทั้งหมด แต่จะได้มีการจัดสรรในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป ส่วนวัคซีนซิโนแวค คาดว่าจะมีเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับกลุ่มอื่น ๆ เช่นผู้จองคิวในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” กลุ่มองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจองคิวผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” นั้น เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมมาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีก ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้

ขณะที่ กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเฉลี่ยค่า 70% พบว่าจะต้องมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน 1,200,000 คน โดยขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดประมาณ 800,000 คน และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube