fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เปิดเทอมวันแรกทุกโรงเรียนเข้มป้องกันโควิด

Featured Image
เปิดเทอมวันแรกคึกคัก ทุกโรงเรียนวางมาตรการตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้ม ป้องกันโควิด-19

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งบรรดาผู้ปกครอง ต่างมาส่งบุตร-หลานเพื่อเรียนหนังสือเป็นวันแรก หลังจาก ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้จัดครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ อสม.ตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้าห้องเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะเข้าห้องเรียน จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เหยียบย่ำน้ำยาฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

 

ชัยนาท เปิดเทอมวันแรก -

 

โดยนายจรรยงค์ พุ่มมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการเปิดเรียนในวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียน ได้มีการจัดให้มีการตรวจวัดไข้ เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องเรียน

ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาท มีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ประมาณ 2,288 คน ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสลับวันเรียน โดยก่อนเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ปูพรมทำความสะอาดทั่วทั้งโรงเรียน ตามจุดที่นักเรียนใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อป้องกันเชื้อโรค

อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ในวันเปิดเรียนวันแรก แต่ที่ทางโรงเรียนต้องระวังให้มากที่สุดก็คือ ทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้เตรียมหน้ากากอนามัยสำรองให้นักเรียน จุดล้างมือตามจุดต่างๆทั่วโรงเรียน ซึ่งทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนได้เน้นย้ำ หากเปิดทำการสอนโรงเรียน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยการ์ดห้ามตก

 

ชัยนาท เปิดเทอมวันแรก -4

 

โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ พื้นที่สีส้ม เปิดเทอมวันแรก เรียนแบบออนไซต์ วางมาตการป้องโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ถือเป็นพื้นที่สีส้ม ที่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยได้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมวางมาตรการป้องโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

โดยบรรยากาศการเปิดเทอมอย่างเป็นทางการวันแรก ที่โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนที่เดินทางมาถึงจะต้องวัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

 

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ออกประกาศ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ใครมีความเสี่ยงให้งดมาเรียน ส่วนในการเรียนการสอน งดการเดินเรียน ให้นักเรียนนั่งเรียนที่ห้องประจำตามที่กำหนด และในคาบว่างนักเรียนนั่งประจำห้องให้ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน มีรวมถึงให้นักเรียนงดกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องอยู่รวมกลุ่มกัน

อย่างไรก็ตาม ที่จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเรียนแบบออนไซต์ ยกเว้นบางโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบออนไลน์ เพราะยังมีภาวะเสี่ยง

 

พังงาเปิดเทอมวันแรกคึกคัก โรงเรียนเตรียมพร้อมมาตรการคัดกรองโควิด 100 % หลังปิดนาน 3เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา ที่ทุกโรงเรียนกำหนดเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันในวันนี้ ในรูปแบบใหม่ New Normal ที่โรงเรียนมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการกระจายของเชื้อโควิด-19 บรรยากาศการเปิดเรียนวันนี้คึกคักมาก นักเรียนจำนวนมากอยากมาโรงเรียน อยากมาพบครู มาเจอเพื่อน เพราะปิดเทอมยาวเกือบ 3 เดือน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

 

พังงา-เปิดเทอมวันแรก

ที่โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ.พังงาเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมมาร่วมเดือนแล้ว โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปิดเทอมยาว ได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน และ ได้กำหนดการเพิ่มห้องเรียนให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดของนักเรียนในแต่ละห้อง

โดยแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเข้ามาโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นไปส่งนักเรียนบนอาคาร กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และปั้มตราที่แขนของนักเรียน ที่สำคัญทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า จึงจะสามารถเข้าไปภายในโรงเรียนได้

นายวรเทพ แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีพังงา เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเข้า-ออกได้ 1 ประตู ที่เป็นจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคน โดยโรงเรียนกำหนดให้ห้องเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

คือกลุ่ม A กับ กลุ่ม B วันนี้เปิดเทอมวันแรก ให้นักเรียนในกลุ่ม A มาเรียนก่อน วันถัดไปเป็นนักเรียนในกลุ่ม B และ นักเรียนกลุ่ม A หยุด ในปีนี้มีนักเรียน 1,050 คน จะใช้วิธีสลับกันเรียนในสองสัปดาห์แรกก่อนหลังจากนี้ก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

 

 

โคราชเปิดเทอมวันแรก วางมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ-มีอ่างล้างมือ เข้มทุกโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศ เปิดเทอมวันแรกโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งวันนี้มีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้เฉพาะผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน เพื่อเป็นไปตามมาตรกรการป้องกันโควิด 19

 

 

ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียน กว่า 4,200 คน โดยโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนวันนี้ โดยวิธีการแบ่งกลุ่ม เพื่อมาโรงเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอ และ กลุ่มบี สำหรับปีการศึกษา ประจำปี 2564 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะมีนักเรียนใหม่ที่เข้ามาโรงเรียน ได้แก่ ในระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้น ป.1

ซึ่งโรงเรียนได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้าโรงเรียนมี จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยระบบเทอร์โมสแกน และมีอ่างล้างมือ-จุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับ เด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก ผู้ปกครองเตรียมภาชนะกล่องข้าวมาจากบ้าน

สำหรับโรงเรียนที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 รวม 136 แห่ง

 

โคราช เปิดเทอมวันแรก--2

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube