fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สถานการณ์โควิด-19ทั่วไทย

Featured Image
สถานการณ์โควิด-19ทั่วไทย ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 29  ราย นครศรีฯเร่งตรวจเชิงรุกพื้นที่เสี่ยง

จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 29 ค้นหาผู้สัมผัส271 ขณะค้นหาเชิงรุกทั้งหมดพันกว่าราย

ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 29 ราย
1. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
1.1 ในครอบครัว 7 ราย
1.2 จากที่ทำงาน 2 ราย
2. ติดเชื้อจากโรงงานแห่งหนึ่ง ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 5 ราย
3. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 4 ราย
4. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 11 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 271 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 506 ราย, มีการตรวจเชิงรุกจากภาคเอกชน 700 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

 

เชียงใหม่ชวนปชช.ลงทะเบียนจองวัคซีนในเว็บไซต์”ก๋ำแปงเวียง”โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน

สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล อสม. หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดที่ลงทะเบียนผ่าน application ของโรงพยาบาลนครพิงค์ แอพฯ หมอพร้อม และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ไว้ สามารถใช้เลข 13 หลัก เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ตามคิวอาร์โค้ด

 

นครศรีธรรมราช ขอมติตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่เสี่ยง พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในแผนการบริหารวัดซีน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดยจะมีการตรวจเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ทั้งในบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง สถานประกอบการที่มีคนงานกว่า 50 คนขึ้นไป ,ตลาดชุมชน/แหล่งชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น และในสถานที่ที่มีการประกอบกิจกรรมหรือมีกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ การซักซ้อมตามแนวทางการสั่งการของ ศบค. ประเด็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกก่อนหน้านี้ โดยยืนยันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานและแรงงานต่างด้าวในกิจการด้านการเกษตร ซึ่งในห้วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะมีไม้ผลและผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและจะมีกลุ่มผู้ประกอบการ หรือล้งเข้ามารับซื้อสินค้า ซึ่งจะมีการนำแรงงานเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

 

โดยทางจังหวัดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการหรือล้ง และคนงานจากต่างพื้นที่จำเป็นต้องเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อกักตัว จัดหาสถานที่เพื่อดำเนินการ/สถานที่กักตัวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด รวมทั้งมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประอบการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีเอกสารรับรองการคัดกรอง หรือเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อให้นำมาด้วย ซึ่งนครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมระบบการบริหารสถานการณ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความคล่องตัวทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มผู้ประอบการหรือล้งที่จะเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ด้วย ส่วนแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดมีจำนวนทั้งสิ้น 1,016,326 คน

 

จังหวัดนครสวรรค์แจ้งงดการให้บริการตรวจโควิด-19 ณ สนามกีฬากลาง โดยสิ้นสุดวันที่13 มิ.ย.นี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์แจ้งงดการให้บริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยสิ้นสุดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปให้ไปใช้บริการที่คลินิกไข้หวัด ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ผู้ว่าฯ พังงา ยกระดับการเข้าพื้นที่จังหวัดสั่งการทุกอำเภอเข้มงวด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เข้ามาในจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางจังหวัดพังงาต้องยกระดับเพิ่มมาตรการในการเข้าออกจังหวัดพังงานั้นเนื่องจากโรงเรียนในจังหวัดพังงาเปิดเทอม บางแห่งมีนักเรียนเข้าเรียนภายในโรงเรียนแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ลูก หลาน เด็กนักเรียน นักศึกษา จึงต้องมีการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาจากจังหวัดเสี่ยง อีกทั้งผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเดินทางเข้าพื้นที่พังงาโดยไม่มีการกักตัวจากจังหวัดต้นทาง ทั้งที่ทราบดีว่ามีการติดเชื้อ ทางจังหวัดจึงใช้มาตรการให้ผู้เดินทางเข้ามาพักในจังหวัดพังงาต้องรายงานตัวต่อนายอำเภอ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่บุคคลที่เข้ามาได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบทั้ง 2 เข็ม หรือ ทำการตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง หรือ มีหนังสือรับรองการกักตัวจากจังหวัดต้นทางครบ 14 วัน และใช้วิธีตรวจจับที่หน้าประตูบ้านโดยเจ้าบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จะต้องดูแล ตรวจสอบ และรับผิดชอบลูกบ้านของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

 

โคราชเร่งตรวจโควิด-19 เชิงรุกประชาชนกลุ่มเสี่ยงอำเภอโนนสูง 500 คน เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลโนนสูง ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชน ภายในโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สืบเนื่องจากมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์งานบุญขึ้นบ้านใหม่ในตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย มีความเสี่ยงสูงสัมผัสกับประชาชนรายอื่นๆ เกรงว่าจะเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ จึงต้องรีบคัดกรองหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อเชิงรุกโดยเร็ว เพื่อสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งอาจจะมีกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อไปได้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ โดยเป้าหมายตรวจเชิงรุกในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 500 คน ซึ่งข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 941 ราย เสียชีวิต 11 ราย รักษาหายแล้ว 780 ราย

อ.เมืองโคราช ยุบจุดฉีดวัคซีนเหลือ 2 จุด เดอะมอลล์ฯ-เซ็นทรัลฯ หลังได้รับการจัดสรรน้อยไม่พอกระจายหลายจุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติยุบจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา จากเดิมมีทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ จุดห้างเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช, ห้างเดอะมอลล์โคราช, ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช, รพ.ค่ายสุรนารี, รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา และ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แต่เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมามีปริมาณน้อย ที่ประชุม ศบค.จังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีมติยุบจุดฉีดวัคซีน อ.เมืองนครราชสีมา ลงเหลืออยู่ 2 จุด คือที่ ห้างเดอะมอลล์โคราช และห้างเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช เนื่องจากทั้ง 2 จุดนี้ผ่านการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

นายแพทย์เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระบุว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” และ “โคราชพร้อม” ทางนายแพทย์นรินรัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้พูดคุยกันแล้ว ซึ่งรับทราบว่าวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรมาในล็อตแรกนั้น มีปริมาณจำกัด จึงไม่สามารถกระจายไปยังจุดฉีดได้ตามแผน ดังนั้นจึงมีมติในที่ประชุม ศบค.จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้ (1 มิ.ย.64) ว่าให้ยุบจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมาลง จากเดิม 6 จุด เหลือ 2 จุด คือที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช และห้างเดอะมอลล์โคราช เพราะได้ผ่านการทดสอบระบบอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว ดังนั้นคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” “โคราชพร้อม” และคอลเซ็นเตอร์ จะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนแน่นอน ส่วนจะได้ฉีดวันใดนั้นยังตอบไม่ได้เพราะต้องรอวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาให้ก่อน หลังจากนั้นจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะได้ไปฉีดวัคซีนในจุดใด จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งข่าวจาก ศบค.จังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube