fbpx
Home
|
ต่างประเทศ

5ฉันทามติผู้นำอาเซียนเตรียมหารือปมเมียนมา

Featured Image
5 ฉันทามติ ผู้นำอาเซียน ปมเมียนมา เตรียมส่งคณะผู้แทนหารือทุกฝ่าย สู่ทางออกสันติวิธี

นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนร่วมประชุม ผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยได้เผยแพร่คำแถลงการณ์ ของ บรูไน ในฐานะประธานอาเซียน ที่ได้ออกแถลงการณ์ของประธานอาเซียน ลงวันที่ 24 เมษายน เพื่อสรุปสาระสำคัญของการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษ ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย

ดอน ถกผู้นำอาเซียน 25-4-64

 

โดยในประเด็นของเมียนมา ซึ่งเป็นที่จับตามองของทุกฝ่าย แถลงการณ์ระบุว่า ผู้นำอาเซียนได้มีการหารือกันเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในเมียนมา และแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตและมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้นำอาเซียนรับทราบถึงบทบาทในเชิงบวกและสร้างสรรค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมาและเพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขา ดังนั้น จึงมีฉันทามติใน 5 ประเด็น ซึ่งแนบท้ายกับแถลงการณ์ประธานนี้ และยังได้ยินเสียงเรียกร้อง เพื่อให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติ

โดยฉันทามติ 5 ข้อ ของผู้นำอาเซียนที่แนบท้ายแถลงการณ์ดังกล่าวได้แก่
1. ต้องมีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาทันที โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุด
2.ต้องมีการหารือที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น เพื่อหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
3. ผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการเป็นสื่อกลางของกระบวนการหารือภายใต้การช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน
4. อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน (AHA Center)
5.ผู้แทนพิเศษรวมถึงคณะผู้แทนจะเ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube