fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พช.ถวายพระพร-บริจาคโลหิตเนื่องในวันฉัตรมงคล

Featured Image
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยพระราชดำริที่ล้วนสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่พสกนิกรชาวไทย และความมั่นคงมาสู่ประเทศมาโดยตลอด พระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพและพลานามัยของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยในครั้งนี้ จึงถือเป็นการปฏิบัติบูชา น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนสนองงานตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด สร้างคุณค่า และทำคุณประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นยางนา ต้นตาลโตนด เมล็ดปอเทือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชน และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ก็คือการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล คือ “หนังสือโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมการพัฒนาชุมชน” ซึ่งจัดพิมพ์แล้วเสร็จ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และจะได้จัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube