fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”ห่วงใยผู้ประกันตนลุยตรวจโควิดเชิงรุก

Featured Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน สั่งคุมเข้มตรวจโควิด-19 เชิงรุก ย้ำได้สิทธิตรวจฟรี หากพบติดเชื้อส่งรักษาทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด และกระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช. ดำเนินโครงการแรงงาน เราสู้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อ
โควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ลดความแออัดลดการแพร่ระบาด ไม่ต้องรอคิวนาน ตรวจเสร็จแล้วหากพบเชื้อส่งรักษาทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตน ซึ่งได้มีการตรวจให้กับผู้ประกันตนในขณะนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และได้ขยายจุดตรวจไปยังพื้นที่สีแดง เมื่อวันที่ 24 – 30 เม.ย. 64 ในจังหวัดปทุมธานี ที่มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดชลบุรี ที่รพ.วิภาราม อมตะนคร จังหวัดนนทบุรี ที่เทศบาลเมืองพิมลราช ในอำเภอบางบัวทอง และจังหวัดเชียงใหม่ ที่รพ.นครพิงค์ รพ.สันป่าตอง รพ.มหาราช รพ.ราชเวช รพ.เทพปัญญา รพ.ลานนา และรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ซึ่งได้มีผู้ประกันตนมาใช้บริการตรวจคัดกรองจำนวนมาก และเพื่อลดความแออัด และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตนได้เพิ่มมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดสายด่วน 1506 กด 6 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกันตนสามารถติดต่อหรือปรึกษาก่อนเข้ารับการตรวจ คัดกรองหาเชื้อ และในการนี้ ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาลของสถานพยาบาลที่มาตรวจคัดกรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มารับบริการการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างให้ได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube