fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

มันสำปะหลังยังโตดีจีนนำเข้าผลิตแอลกอฮอล์

Featured Image
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ คาด ความต้องการมันสำปะหลังปีหน้ายังสูง จีนนำเข้าผลิตแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคามันสำปะหลังทั้งระบบของไทยเวลานี้มีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าในปีการผลิต 2564/65 ผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังของจีนจะยังมีความต้องการซื้อมันสำปะหลังไทยในปริมาณมาก เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจีนที่เป็นธัญพืชทดแทนมันสำปะหลังยังคงอยู่ในระดับที่สูง กรมฯ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรมันสำปะหลังเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และขอให้เกษตรกรรวมกลุ่มแปรรูปหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้นเพื่อเก็บไว้จำหน่ายในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยดูดซับการผลิตส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากได้ ลดปัญหาการกดราคารับซื้อ เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต

โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกสินค้ามันสำปะหลังรวม 1.9 ล้านตัน มูลค่ากว่า 683 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.29 และมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube