fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์จับมือ“ไห่หนาน”รุกการค้าดันส่งออก

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ กระชับความร่วมมือ ไห่หนานส่งเสริมการค้า จัด Online Business Matching คาดมูลค่าสั่งซื้อ 595.75 ล้านบาท

ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมการค้าไทย และผลักดันผู้ประกอบการไทยเพื่อขยายเศรษฐกิจการส่งออก จึงมีแผนในการสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับมณฑลไห่หนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับมณฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก คู่ขนานกับการจัดกิจกรรม Online Business Matching ระหว่างผู้นำเข้ามณฑลไห่หนานกับผู้ส่งออกประเทศไทย จำนวน 119 คู่ แบ่งเป็นผู้นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 29 ราย (จาก 8 ศคต.ได้แก่ คุณหมิง หมานหนิง กวางโจว ฮ่องกง ชิงต่าว เฉิงตู เชี่ยเหมืน และเชี่ยงไฮ้) และผู้ส่งออกที่เข้าร่วมการเจรจา 53 บริษัท โดยเป็นสมาชิกถึง Thaitrade.com 37 บริษัท ทำให้มีผลเจรจามูลค่าคาดการณ์การสั่งซื้อมากกว่า 595.75 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมของยอดการเจรจาการค้าแบบ Online Business Matching เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมีนาคม 2564 ประกอบด้วย ผลไม้ มีมูลค่าคาดการการสั่งซื้อ 539 ล้านบาท อาหารแปรรูป มีมูลค่าคาดการการสั่งซื้อ 5.85 ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรม Online Business Matching กับมณฑลไห่หนานมีมูลค่าคาดการการสั่งซื้อ 595.75 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,140.60 ล้านบาท และพบว่า สินค้าที่ขายดี ได้กว่า ผลไม้สดและแช่แข็ง เช่น ลำไย ทุเรียน และมะม่วง กุ้งแช่แข็ง อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม

โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศ และการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างสัมพันธไมตรีทางด้านการค้าที่ดีระหว่างประเทศได้อีกด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube