fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพลคนกังวลตกงานศก.แย่โควิดระบาดมีหนี้

Featured Image
สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน 65.94% เครียดกังวลสถานการณ์ตกงาน รับตั้งแต่มีโควิดใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น เงินเก็บน้อยลง เป็นหนี้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ตกงาน ปัญหาใหญ่! ของคนไทย ณ วันนี้” จากการสอบถามประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,155คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 65.94 เกิดความเครียด วิตกกังลกับ สถานการณ์ “ตกงาน” ของคนไทย ณ วันนี้, ร้อยละ 61.51 มองมีผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่สะสมมานาน, ร้อยละ 60.30 ก่อให้เกิด ปัญหาอาชญากรรม โจร ขโมย เพิ่มมากขึ้น และ ร้อยละ 59.25 การระบาดของโควิด-19 ทำให้คนตกงาน

ทั้งนี้ สถานการณ์การเงินของ ประชาชนตั้งแต่มีโควิด-19 ร้อยละ 38.65 ระบุ ใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น, ร้อยละ 22.49 หนี้บัตรเครดิต,ร้อยละ 47.10 เงินออมลดลง

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 56.66 อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยให้มีการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน,ร้อยละ 49.52 จ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยาก,ร้อยละ 48.39สนับสนุนให้แรงงานพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และ ร้อยละ 47.08 ช่วยสร้างงานในท้องถิ่น/บ้านเกิด

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube