fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ปตท.เปิดปั๊มขายไข่ไก่ธงฟ้าราคาถูก4.5ล้านฟอง

Featured Image
โออาร์ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน เปิดพื้นที่ปันสุข ช่วยเกษตรกร จำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าลดราคาเพื่อประชาชน 4.5 ล้านฟอง ถาดละ 70 บาท ที่ ปั๊มน้ำมัน พีทีที สเตชั่น

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า โออาร์ ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 400 แห่งทั่วประเทศ

 

จำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าในราคาพิเศษ ตามโครงการ “ไข่ไก่ธงฟ้าลดราคาเพื่อประชาชน” นำไข่ไก่ไซส์ M น้ำหนักระหว่าง 55-65 กรัม/ฟอง มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ถาดละ 70 บาท (บรรจุถาดละ 30 ฟอง) จำนวนทั้งสิ้น 4,500,000 ฟองหรือ 150,000 ถาด ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

โออาร์

 

ทั้งนี้ โครงการ “พื้นที่ปันสุข” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย ช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศที่ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ หรือประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

โดยปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ โออาร์ จึงได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่

อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค ให้ได้ซื้อไข่ไก่ไซส์ M ได้ในราคาพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเติบโตต่อไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในการขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคม

 

โออาร์

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube