fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์เจาะตลาดออร์แกนิกในสาธารณรัฐเช็ก

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ มีแผนเจาะตลาดออร์แกนิกในสาธารณรัฐเช็ก ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ช่วงโควิดเติบโตสูง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก มีรายงานสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิกมีโอกาสขยายตัว ตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทย ที่จะทำการศึกษาและวางแผนในการส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าว เพราะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้าน น.ส.วิภาวี วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก กล่าวว่า การทำตลาดจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน สร้างฐานลูกค้าแต่ละช่วงวัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามเป้าหมาย และต้องให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube