fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พันธบัตรเราชนะบนแอปฯเป๋าตังครบ5พันล.ใน8ชม.

Featured Image
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราชนะ บนวอลเล็ต สบม. ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง ขณะพรุ่งนี้ พบ เราชนะ ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.”ในรอบนี้ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากผลตอบแทนน่าสนใจ ประชาชนคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันเป๋าตังมากขึ้น เป็นช่องทางการลงทุนที่สะดวกในยุคโควิด โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง

ทั้งนี้ มีผู้สนใจลงทุนถึงเกือบ 9,600 คน โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึงอายุ 94 ปี ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ลงทุนวัยหลังเกษียณให้ความสนใจลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. เพิ่มขึ้นคิดเป็นถึงเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนรายการทั้งหมด และจำนวนรายการผู้ลงทุนในต่างจังหวัดมากกว่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรู้จักและเข้าถึงเป๋าตัง ของประชาชน

นอกจากนี้ วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้นเป็นเกือบ 460,000 บาท แสดงถึงความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และแนวโน้มความสำคัญของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ลดความเสี่ยงของประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการ สบน.กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 5 ก.พ.นี้ สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “เราชนะ” ที่จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะจำหน่ายรุ่น 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.00% ต่อปี และรุ่น 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.50% ต่อปี

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube