fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ลงทุน EEC ทั้งปี 63 แตะ 2.08 แสนล้านบาท

Featured Image
“สุพัฒนพงษ์” เผย ปี 63 ลงทุนอีอีซี 453 โครงการ มูลค่า 2.08 แสนล้านบาท พร้อม MOU จัดทำระบบห้องเย็น โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กบอ. ว่า ภาพรวมการขอรับส่งเสริมการลงทุนใน อีอีซี ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 453 โครงการ มูลค่าลงทุนสูงถึง 2.08 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของมูลค่าการขอรับส่งเสริม การลงทุนทั้งประเทศ โดยโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนใน อีอีซี ในปี 2563 จาก 453 โครงการ ได้อนุมัติคำขอแล้ว 292 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 ออกบัตรส่งเสริมแล้ว 172 โครงการ และได้เริ่มโครงการแล้ว 79 โครงการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก หรือ EFC เป็นโครงการหลักของแผนพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่ อีอีซี โดยได้ลงนาม MOU การจัดทำระบบห้องเย็น พร้อมขับเคลื่อน 4 แนวทาง ศึกษาตลาด วางระบบการค้า-พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ห้องเย็นทันสมัย และจัดระบบสมาชิก โดยการขับเคลื่อน EFC จะช่วยยกระดับภาคเกษตรไทย รวมทั้งเร่งรัดส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งจะส่งมอบพื้นที่อย่างช้าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube