fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“พาณิชย์” ขอสำนักงบ-สศช.ร่วมมือแก้ปุ๋ยแพง

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ ขอสำนักงบ-สภาพัฒน์ ร่วมมือแก้ปุ๋ยแพงช่วยเกษตรกร ทำคนเดียวไม่ได้สถานการณ์โลกเปลี่ยน

 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีรายงานแจ้งว่าสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอปรับราคาขายปุ๋ยเคมีโดยอ้างถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ต้นทุนนำเข้าปุ๋ยปรับสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง และสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศนั้น นายจุรินทร์ให้ประเมินข้อมูลต้นทุนและราคาก่อนและให้ประเมินมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานงานกับทุกกระทรวงและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อสั่งการนี้ดำเนินมาทุกระยะไม่เฉพาะมีเหตุแห่งสถานการณ์วิกฤตนี้เท่านั้น เนื่องจากระยะสองปีที่ผ่านมามีโครงการปุ๋ยลดราคาเพื่อเกษตรกรและให้เป็นแนวความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประกอบการและสมาคม

โดยการอนุญาตให้ปรับราคาจำหน่ายปุ๋ยหรือไม่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยคำนึงถึงต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยในตลาดโลกที่สูงขึ้น ผลกระทบต่อพี่น้องเกษตร และแนวทางเยียวยาผลกระทบ ควบคู่กันไป ดังนั้นการแก้ปัญหาจะไม่ใช่แค่ลำพังกระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ต้องเข้ามามีส่วนในการอนุมัติงบกลางฉุกเฉินชดเชยให้เกษตรกรช่วงภาวะวิกฤต แต่เวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้า จึงอยากให้หาทางออกให้เกษตรกร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะดูจากข้อเท็จจริงต้นทุนราคา ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน กระทรวงพาณิชย์มีโครงการช่วยเกษตรกรอยู่แล้วโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสมาคมและทุกฝ่ายมา 2 ปีโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่การเดินหน้าในปีที่ 3 มีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนเข้ามากระทบซ้ำ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องช่วยกัน สะท้อนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันแก้ไขด้วย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube