fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ก.พาณิชย์ลุยทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าGI

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ยกระดับสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการบริโภคสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI โดยจะลงพื้นที่เข้าไปช่วยผู้ประกอบการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI ตลอดทั้งปี 2564 แยกเป็นระบบควบคุมภายในจำนวน 8 สินค้า จาก 7 จังหวัด และระบบควบคุมตามมาตรฐานสากล 6 สินค้า จาก 5 จังหวัด และจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ยกระดับให้เป็นสินค้าชุมชนระดับพรีเมียม และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI ไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้

ปัจจุบัน กรมฯ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทยแล้ว จำนวน 237 ครั้ง 109 สินค้า โดยมีผู้ได้รับอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 5,364 ราย แต่มีผู้ได้รับอนุญาตที่ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทยอยู่ 3,113 ราย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube