fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สหรัฐฯประกาศไทยไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Featured Image
พาณิชย์ เผย สหรัฐฯประกาศไทยไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งตลาดออนไลน์และย่านการค้า

 

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา หรือ USTR ได้เผยแพร่รายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลกประจำปี 2564 (2021 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy) โดยไม่มีย่านการค้าและตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏในรายงานแม้แต่แห่งเดียว ทั้งบนตลาดออนไลน์และออฟไลน์ นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยสหรัฐฯได้ชื่นชมการดำเนินงานเชิงรุกของไทยที่ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศ สอดคล้องนโยบายกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ กรมฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง

 

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ทำงานเชิงรุกหลายด้าน เช่น พัฒนาระบบจดทะเบียนและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกวดขันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ ทั้งในย่านการค้าและแนวชายแดน รวมทั้งร่วมมือกับเจ้าของสิทธิและแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำอย่าง Shopee Lazada และ JD Central หยุดวงจรการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ และกรมฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้มีการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกช่องทางต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube