fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”เร่งเยียวยากลุ่มคนทำงานบันเทิงกลางคืน

Featured Image
รมว.แรงงานเร่งวางแนวทางช่วยกลุ่มคนทำงานบันเทิงกลางคืน จากผลกระทบโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ได้เชิญตัวแทนกลุ่มนักร้อง นักดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานบันเทิงกลางคืน จากผลกระทบโควิด-19 ร่วมรับฟังและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอาชีพอิสระได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดแสดงมาเป็นเวลานาน วันนี้จึงมาพิจารณาว่ารัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานจึงต้องหารือกับสภาพัฒน์เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมอย่างเร็วที่สุดต่อไป

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 

กลุ่มที่ 1 นายจ้าง ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี

 

กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และจ่ายอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน)

 

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube