fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”ส่งทีมช่วยผู้ประกันตนทุพพลภาพชุมพร

Featured Image
รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่จังหวัดชุมพร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ในจังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพและครอบครัว ได้มีความรู้สึกอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

ด้าน นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรกับนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำของใช้จำเป็นมามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร ที่บ้านพักของตนเองจำนวน 2 ราย ได้แก่
นายสมชาย โกสุมา ปัจจุบันอายุ 39 ปี เป็นผู้ประกันตาม มาตรา 33 อยู่บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานถูกรถบรรทุกถอยหลังมาชนเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนรายเดือน เดือนละ 5,642 บาท ตลอดชีวิต (ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้น ณ กันยายน 2564 เป็นเงินประมาณ 174,300.- บาท )

นางสาวเกศกัลยา คลี่บำรุง ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่บ้านเลขที่ 93/18ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประสบอันตรายอุบัติเหตุจราจร (นอกงาน) เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม2560 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต (ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้น ณ.30 ก.ย.64 เป็นจำนวนเงินประมาณ 375,000.บาท) ขอให้ผู้ประกันตนทุกคนมั่นใจ ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube