fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

รมต.เศรษฐกิจอาเซียนถกเร่งฟื้นผลกระทบโควิด

Featured Image
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เดินหน้าแก้ไขปัญหา เร่งฟื้นเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบโควิด-19

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมาย จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM ครั้งที่ 53 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค ติดตามและเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตาม AEC Blueprint 2025 โดยเฉพาะ ในประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการลดอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนการหารือกับภาคเอกชนถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

โดยตลอดปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่าง ใกล้ชิดถึงแม้โลกและภูมิภาคจะประสบกับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การประชุมครั้งนี้ AEM ได้หารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเห็นว่าความร่วมมือของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อาเซียนฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็นที่จะไม่ใช้ข้อจำกัดการส่งออกระหว่างกัน จำนวน 107 รายการ ครอบคลุมสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2563 อยู่ที่ 94,623 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย ไทยเกินดุล 16,284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ การส่งออกจากไทยไปอาเซียนมีมูลค่า 55,454 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ และการนำเข้าจากอาเซียนมีมูลค่า 39,169 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน คิดเป็น 63,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.50

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube