fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

อธิบดีกรมเจ้าท่าปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

Featured Image
อธิบดีกรมเจ้าท่า พบปะผู้พิการ และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเข้ารับราชการใหม่ของกรมเจ้าท่า พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย และทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย ที่กรมเจ้าท่าได้เปิดโอกาสให้ได้เข้ารับราชการ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเข้ารับราชการใหม่ของกรมเจ้าท่าในส่วนกลาง รวมจำนวน 24 คน พร้อมให้เกียรติให้โอวาทแนวทางปฏิบัติงาน ถ่ายทอดคุณค่าของภารกิจของกรมเจ้าท่าที่ต่อประชาชน ตลอดจนความคาดหวังของส่วนราชการที่มีต่อข้าราชการ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ได้กำหนดจัดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมเจ้าท่า สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และการเติบโตในสายงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การลาออนไลน์ด้วยระบบ DPIS ทุจริตศึกษา และสิทธิประโยชน์การออมทรัพย์ กับสหกรณ์กรมเจ้าท่า

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่กรมเจ้าท่า ได้รับทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ครบทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ยินดีที่ได้มาร่วมช่วยกันทำงานให้กับกรมเจ้าท่า และดีใจที่ได้เห็นทุกคน ตลอดจนครอบครัว มีความสุขที่ได้เข้ามาทำงานที่กรมเจ้าท่าแห่งนี้ ขอให้รักและช่วยเหลือซึ่งและกันในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นกรมเจ้าท่า : องค์กรที่ทันสมัย ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชาวเรือ เพื่อความปลอดภัย ความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งทางน้ำของประเทศ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube