fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

หมอชิตวันที่ 2 หลังเปิดเดินรถคนไม่มาก

Featured Image
บรรยากาศหมอชิต 2 วันที่ 2 หลังเปิดให้บริการ มีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วแต่ไม่มากนัก ขณะรถโดยสารจัดที่นั่งไม่เกินร้อยละ 75

บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 วันที่ 2 หลังเปิดบริการเดินรถ พบว่า มีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาตามเส้นทางที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้เปิดให้บริการ ซึ่งบรรยากาศถือว่าเงียบเหงาไม่คึกคัก

หมอชิตวันที่ 2 หลังเปิดเดินรถคนไม่มาก

ทั้งนี้จากการสอบถามพนักงานขายตั๋วเส้นทางภาคอีสาน บอกกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง และผู้ที่มีความประสงค์จะกลับต่างจังหวัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการที่นั่งบนรถ 75% เพื่อลดความแออัดตามมาตรการของทางภาครัฐ นอกจากนี้ที่เพิ่มเติมคือการขอข้อมูลการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและ การได้รับวัคซีนของผู้โดยสาร เพื่อที่จะจัดที่นั่งให้มีความเหมาะสมแบ่งโซนที่นั่งบนรถ

หมอชิตวันที่ 2 หลังเปิดเดินรถคนไม่มาก

อย่างไรก็ตาม บขส. ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถ ในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง และเส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง รวม 26 เส้นทาง โดยจำนวนเที่ยววิ่ง คิดเป็นร้อยละ 30 -40 ของจำนวนเที่ยววิ่งในสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ บขส. ยังคงคุมเข้มมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube