fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ท่าเรือแหลมฉบังลงนามท่าเรือพี่น้องกับจีนเชื่อมโลจิสติกส์

Featured Image
ท่าเรือแหลมฉบัง เตรียมลงนามเป็นท่าเรือพี่น้อง (Sister Port) กับ ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน หนุนขนส่งทางน้ำ โลจิสติกส์

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เตรียมดำเนินการลงนามข้อตกลงเป็นท่าเรือพี่น้อง (Sister Port)ร่วมกับท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันทางธุรกิจ และพัฒนาโอกาสทางการค้าด้านโลจิสติกส์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ การบริหารจัดการท่าเรือ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมกันดำเนินงานอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว จะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองท่าเรือ เพื่อส่งเสริมบทบาทของกันและกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ อาทิ เปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ เพิ่มจำนวนสายการเดินเรือ อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของทั้งสองท่าเรือ ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระหว่างกันเพื่อดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการของท่าเรือเพิ่มขึ้น อันนำมาซึ่งปริมาณการใช้บริการยกขนสินค้า และโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

โดยจะส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการปฏิรูปท่าเรือ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งสามารถยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือให้ดีขึ้น สำหรับในด้านการจัดการองค์ความรู้จะส่งเสริมการฝึกอบรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการฝึกอบรม / สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดี

ปัจจุบันท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญตั้งอยู่บนเกาะเซี่ยเหมินชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ติดกัน และบริเวณปากแม่น้ำจิ่วหลงเจียงทางตอนใต้ของฝูเจี้ยนของจีน เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและติดอันดับ 7 ท่าเรือชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นอันดับที่ 14 ของโลก

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube