fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

บขส.เริ่มวันแรกส่งผู้ป่วยโควิดรักษาตัวต่อ

Featured Image
บขส.เริ่มวันแรกขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว รักษาตัวต่อ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

 

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ก.ค.64) เป็นวันแรกที่บขส. ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ รับผู้ป่วยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลศิริราช ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัมส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้ บขส.นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อ ก่อนส่งไปรักษาตัวต่อในภูมิลำเนาต่อไป

ทั้งนี้ บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อาทิ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและห้องโดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงาน เข้าอบรมกับ เจ้าหน้าที่ สพฉ.ด้วย

อย่างไรก็ตาม บขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube