fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ส.ภัตตาคาร คุย สศช.พรุ่งนี้ดูแก้ปัญหา

Featured Image
สมาคมภัตตาคารไทย พบ สภาพัฒน์ พรุ่งนี้ คุยแก้ปัญหาร้านอาหาร หลายมาตรการช่วยไม่ตรงจุด ติดเงื่อนไขสินเชื่อ

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายก สมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ทางสมาคมฯ จะเข้าหารือกับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เพื่อพูดคุยถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ และแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งมีหลายมาตรการที่รัฐบาลพยายามให้ความช่วยเหลือ แต่ยังคงติดเงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยมองว่าทางสศช. จะเป็นต้นทางในการพูดคุยเพื่อให้รัฐบาลรับรู้ถึงสาเหตุที่ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเชื่อว่ากำลังพิจารณาหาทางในการช่วยเหลืออยู่

และที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้เคยพูดคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วโดยได้มีการเสนอในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูให้กับทางผู้ประกอบการแต่ก็ติดเงื่อนไขที่ยังไม่สามารถขอสินเชื่อของทางสถาบันการเงินได้

ในขณะที่โครงการ “จับคู่กู้เงิน” ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือกับทางสถาบันการเงิน 5 แห่ง เพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเงื่อนไขพิเศษนั้น ตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน มีผู้ประกอบการสนใจอยากได้สินเชื่อ แต่ส่วนใหญ่ยังคงติดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เพราะสินเชื่อส่วนใหญ่ที่นำมาเข้าร่วมโครงการเป็นสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไข ต้องไม่ติดเครดิตบูโร หรือถ้าผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ ต้องจ่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 งวด ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube