fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.-กษ.เร่งทำฐานข้อมูลสินค้าป้อนส่งออก

Featured Image
พาณิชย์ – เกษตร เร่ง ทำฐานข้อมูลสินค้าวางแผนการผลิตป้อนส่งออก นำร่องสินค้า “มันสำปะหลัง”

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เร่งสร้างข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก นำมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามที่ตลาดต้องการ และช่วยวางแผนการทำตลาดให้กับผู้ประกอบการ

เวลานี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้แล้ว คือ สินค้ามันสำปะหลัง โดยได้มีการเผยแพร่แดชบอร์ดฐานข้อมูลร่วม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นสินค้านำร่อง บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการข้อมูล สามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านลิงค์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th ได้ด้วย โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถดูข้อมูลในแดชบอร์ดได้ว่าปัจจุบันนี้ สถานการณ์การส่งออกสินค้ามันสำปะหลังเป็นอย่างไร แต่ละชนิดส่งออกได้มากน้อยแค่ไหน ส่งออกไปประเทศไหนบ้าง ตลาดไหนมีความสำคัญ และยังสามารถดูได้ถึงสถานการณ์การผลิตเป็นอย่างไร คู่แข่งมีใครบ้าง รวมถึงสถานการณ์ด้านราคาในแต่ละช่วง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดได้

สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป จะใช้กับสินค้า ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยคาดว่า แดชบอร์ดสินค้าทุเรียน น่าจะเสร็จเป็นตัวต่อไป และจากนั้นจะทยอยทำข้อมูลในส่วนของสินค้าเกษตรเป้าหมายที่เหลือ และในเฟส 2 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube