fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กกร.ห่วงโควิดระลอกใหม่หนักเร่งฉีดวัคซีน

Featured Image
กกร. ห่วงโควิดระลอก 3 หนัก เร่งฉีดวัคซีน กระตุ้นใช้จ่าย ประคองเศรษฐกิจ คง GDP ปีนี้ โต 0.5-2% ส่งออก 5-7%

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร.ได้ ประเมินการส่งออกของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงขยายตัวได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 เนื่องจากมีการกระจายวัคซีนในประเทศคู่ค้าที่สำคัญแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา จีน แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นห่วงหลายประเทศที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในภาวะที่รุนแรง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย อาจมีผลต่อภาคการผลิตสินค้าขั้นกลางซึ่งจะมีผลต่อการค้าโลกได้

ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมองว่าเศรษฐกิจของประเทศนอกจากการส่งออกที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจแล้ว การเพิ่มกำลังซื้อและการใช้จ่ายในประเทศจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำได้เร็วขึ้น ซึ่งทาง กกร. เห็นว่ารัฐบาลควรพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อภาคประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งให้มากขึ้น ย้ำว่าควรเพิ่มวงเงินจาก 3,000 บาท เป็น 6,000 บาท เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ได้ถึง 1.8 แสนล้านบาท ลดผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลง เพราะโควิด-19 ระลอก 3 มีความรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น เพื่อประคองเศรษฐกิจและเร่งฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยกกร. ยังคงประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.5-2.0 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 5-7 และอัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 1-1.2

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube