fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ไทยโชว์เอเปครับมือโควิดทุกปท.เข้าถึงวัคซีน

Featured Image
รัฐมนตรีฯพาณิชย์ เผย ไทย ชู ความร่วมมือเวทีเอเปค รับมือโควิด-19 ทุกประเทศต้องเข้าถึงวัคซีน ปรับรูปแบบการค้าใหม่ฟื้น ศก. ในภูมิภาค

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (ABAC) ว่า ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรับมือทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์โควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด โดยประเทศไทยได้นำเสนอการรับมือทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับทั้งภาคธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับมือกับวิกฤตโควิดโดยใช้โมเดลการค้ายุคใหม่ เช่นการค้าออนไลน์การจับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้ SME และ Micro SME ได้มีโอกาสในการส่งออก

ไทยโชว์เอเปครับมือโควิดทุกปท.เข้าถึงวัคซีน

นอกจากนี้ไทยยังสนับสนุนการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศเอเปคผ่อนคลายการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประเทศไทยจะเริ่มเปิดโมเดลการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกว่า ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ โดยเริ่มเปิดเกาะในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ และไทยยังพร้อมจัดสรรให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นโดยสนับสนุนให้มีการขจัดข้อจำกัดในการส่งสินค้าข้ามแดน การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับยาและเครื่องมือแพทย์จากประเทศต่างๆ และจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ทั่วถึงโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในความร่วมมือในระดับภูมิภาค

ไทยโชว์เอเปครับมือโควิดทุกปท.เข้าถึงวัคซีน

อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าโควิดทำให้เกิดความไม่แน่นอนทั้งในเรื่องวัคซีนและการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศ จึงมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐไม่ออกมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายวัคซีนและสินค้าจำเป็นเพื่อให้ทุกประเทศหรือทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นได้ และเอเปคจะร่วมกันผลักดันให้การเจรจาภายใต้ WTO บรรลุผลโดยเร็ว พัฒนาเอเปคจากความร่วมมือเศรษฐกิจ ไปเป็นเขตการค้าเสรี หรือ FTA ต่อไปในอนาคต

ไทยโชว์เอเปครับมือโควิดทุกปท.เข้าถึงวัคซีน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube