fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ไทย-ฝรั่งเศสถกเศรษฐกิจหนุนการค้าลงทุน

Featured Image
ไทย หารือฝรั่งเศส เตรียมการประชุมระดับสูงด้านเศรษฐกิจ ปลายไตรมาส 3 เดินหน้าส่งเสริมการค้า การลงทุน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทางกรมฯ ได้หารือร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำไทย เพื่อเตรียมการจัดประชุมหารือระดับสูงไทย-ฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 โดยจะเป็นการหารือผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อาหาร ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสถือเป็นคู่ค้าและนักลงทุนต่างชาติที่สำคัญของไทย เป็นอันดับ 3 ของสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในปี 2563 ฝรั่งเศสมีการลงทุนในไทย มูลค่ากว่า 483 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาขาสำคัญ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจบริการ โดยการค้ารวมระหว่างไทยไทยและฝรั่งเศส มีมูลค่ากว่า 3,822 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ากว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube