fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ด่านหน้าคมนาคมทยอยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

Featured Image
หน่วยงานคมนาคม ขนส่งสาธารณะ ทยอยฉีด วัคซีนโควิด ที่ สถานีกลางบางซื่อ อย่างต่อเนื่อง สาธารณะสุข เผย ภาพรวมเรียบร้อยดี

บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ล่าสุด ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ว่า การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการเปิดให้ฉีด วัคซีนโควิด กับผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และบุคลากรด่านหน้า สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับ SMS ตอบกลับแจ้งวันให้เข้ารับการ ฉีดวัคซีน ตามวันและเวลาที่กำหนด

ขณะเดียวกัน ทางหน่วยงานได้จัดระเบียบบุคคลากรภายในองค์กร ด้วยการรวบรวมรายชื่อ และจัดแบ่งกลุ่ม แต่ละหน่วยงาน ทำให้การดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น

 

 

สำหรับระบบฉีดวัคซีน โควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคคลากรด่านหน้า ของกระทรวงคมนาคมได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ให้ยุติลงโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ช่องทางการลงทะเบียนของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเข้ารับวัคซีนฯ โดยผ่านผู้ประกอบการขนส่งที่สังกัดอยู่ หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ สหกรณ์ที่สังกัดอยู่ หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube