fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์ขยายตลาด“สินค้าสำหรับทารก”ในอินเดีย

Featured Image
กรมส่งเสริมการค้าฯ เห็นโอกาสขยายตลาด“สินค้าสำหรับทารก”ในอินเดีย ความต้องการยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ถึงโอกาสในการขยายตลาดสินค้าสำหรับทารกของไทยเข้าสู่ประเทศอินเดีย เพราะเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตสูง แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าจำเป็นและจำนวนทารกแรกเกิดไม่ได้มีจำนวนลดลง ทำให้มีความต้องการใช้สินค้าสำหรับทารก เด็กเล็ก ตั้งแต่อาหาร ขวดนม ภาชนะ เสื้อผ้าและรองเท้า น้ำยาซักผ้าแบบอ่อน และอุปกรณ์ทำความสะอาด จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ที่จะศึกษาและวางแผนในการขยายตลาดส่งออกไปยังอินเดียได้เพิ่มขึ้น

ด้าน น.ส.สุพัตรา แสวงศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ กล่าวว่า แม้ว่าอัตราการเกิดของคนอินเดียจะลดลงเล็กน้อย แต่โครงสร้างประชากรของอินเดียสะท้อนว่ายังมีทารกเกิดขึ้นใหม่อีกประมาณปีละอย่างน้อย 20 ล้านคน โดยสินค้าสำหรับทารกถือเป็นสินค้าจำเป็นและต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยด้วย ในขณะที่อินเดียกำลังพยายามลดการพึ่งพาการนำเข้าจากจีน จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกในตลาดหากมีราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับแข่งขันอย่างจีน เวียดนาม และบังกลาเทศ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube