fbpx
Home
|
อาชญากรรม

จับเมาขับ509คดี-สมุทรปราการมากสุด

Featured Image
คุมประพฤติเมาขับรับสงกรานต์วันแรก 509 คดี สมุทรปราการมากสุด 58 คดี เริ่มจับติดกำไล EM แล้ว

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันแรกที่มีการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (10 เมษายน 2564) สถิติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ จำนวน 511 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 509 คดี คดีขับเสพ 2 คดี

สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถในขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 58 คดี, จังหวัดนนทบุรี 56 คดี และจังหวัดสระบุรี 50 คดี โดยกรมคุมประพฤติ ดำเนินมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ จับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM แล้ว 1 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน เฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมประสานเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมลงพื้นที่หากมีการผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 88 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 634 คน พร้อมกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” และ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” จึงขอประชาชนให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ดื่มไม่ขับ เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube