fbpx
Home
|
อาชญากรรม

DSIรับคดีนายทุนบุกรุกป่าจังหวัดน่านออกโฉนดมิชอบ

Featured Image
DSI รับเป็นคดีพิเศษ กรณีกลุ่มนายทุนร่วมกับนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกป่าต้นน้ำ บ้านดอนแท่น จ.น่าน ออกโฉนดที่ดินโดนมิชอบ รวมเนื้อที่ 1,400 ไร่

สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีกลุ่มนายทุน นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกป่าต้นน้ำ บริเวณพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น ต.ชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน มีพฤติการณ์เข้าไปยึดถือครอบครอง แผ้วถาง จับจองพื้นที่ และมีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ทำการสืบสวนกรณีดังกล่าว เบื้องต้นพบว่า โฉนดที่ดิน จำนวน 8 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 9373, 9374, 9375, 9376, 9383, 9389, 9388 และ 9356 เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ น่าจะเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่เขา พื้นดินเป็นก้อนกรวดเป็นแนวสันเขา ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า มีโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งออกในบริเวณเดียวกันอีกจำนวน 50 ฉบับ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,150 ไร่ น่าจะออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยเนื่องจากตรวจไม่พบว่ามีร่องรอยการทำประโยชน์และมีสภาพพื้นที่เช่นเดียวกัน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ไร่

โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ออกโฉนดที่ดินและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้ง 58 แปลงดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐหรือที่ป่าโดยใช้วิธีการออกโฉนดที่ดินเป็นเครื่องมือในการเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน เป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 54 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมีลักษณะเป็นคดีความผิดทางอาญามาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษจึงสั่งให้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบทำการสอบสวนต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube