fbpx
Home
|
อาชญากรรม

“ส.ส.เต้” ตั้ง “อัจฉริยะ-ทนายกฤษณะ” เป็นที่ปรึกษาคดีแตงโม

Featured Image
“เต้ มงคลกิตติ์” มีหนังสือแต่งตั้ง “อัจฉริยะ- ทนายกฤษณะ” เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อหาความจริงคดี “แตงโม”

 

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ มีหนังสือคำสั่ง พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ 001/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

ระบุ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงศ์ หรือ แตงโม ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริงเพราะเป็นคดีที่ประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และ นานาชาติ ต้องการค้นหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน อีกทั้งผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งนั้น ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย มีประสบการณ์มายาวนาน เพื่อให้การดำเนินตามนโยบายของพรรค โดยหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ.2561 ข้อ 30 (12) จึงแต่งตั้ง

นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และ นาย กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย มีอำนาจหน้าที่ รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ รอบด้าน ชี้แจงต่อสาธารณะ ไขปัญหาทุกกรณี และ ส่งข้อมูลต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพื่อกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน หรือ มีหน้าที่อื่นตามที่ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์มอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube