fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ศิริราชแจ้งปิดบริการตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน

Featured Image
ศิริราช” แจ้งปิดให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน จนกว่าโควิด-19 คลี่คลาย

 

 

 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศโรงพยาบาลศิริราช เรื่อง ขอปิดการให้บริการหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร -ฉุกเฉิน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID-19) ระบุ ตามที่โรงพยาบาลศิริราช จะมีการปรับปรุงหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีผู้ติดเชื้อและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อมารับบริการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาได้ ทำให้การปรับปรุงเกิดความล่าช้า บัดนี้ถึงเวลาที่โรงพยาบาลต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงพื้นที่แล้ว

 

 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลศิริราชจึงจำเป็นต้องปิดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ณ หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก  โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น  สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แต่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช แนะนำให้พบแพทย์ผ่านระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  และการรับยาทางไปรษณีย์ หากไม่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช โปรดพิจารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทน ทั้งนี้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 4  มีนาคม  2565  เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube