fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ศาลให้ประกันเพนกวิน-ปล่อยตัวเย็นนี้

Featured Image
“เพนกวิน” เตรียมกลับบ้านเย็นนี้! หลังศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุญาตให้ประกันตัว

 

วันนี้ (24 ก.พ.) ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ภายหลังทนายความของนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ ยื่นเอกสารยืนยันการศึกษาและการเตรียมสอบเพื่อจบการศึกษาของนายพริษฐ์ต่อศาลประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำ 1180/2564 แล้ว

 

ศาลมีคำสั่งว่า พิเคราะห์จากคำร้องเอกสารประกอบคำร้อง ซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาและเงื่อนไขที่จำเลยที่ 1 เสนอต่อศาล เห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจําเลยที่ 1 ได้ออกไปศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สักช่วงเวลาหนึ่งมีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ค.65) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท

 

โดยระหว่างปล่อยชั่วคราว เห็นควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 1.ห้ามจําเลยที่ 1 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน

 

2.ห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล
3.ห้ามจำเลยที่ 1 โพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
4.ห้ามจําเลยที่ 1 ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของวันใหม่เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล
5.ห้ามจําเลยที่ 1 เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
6.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง

 

โดยศาลให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย

 

ทั้งนี้ในการปล่อยชั่วคราว หากจําเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจํากัดและเมื่อครบกําหนดปล่อยตัวชั่วคราวให้จําเลยที่ 1 มารายงานตัวต่อศาล และให้นายประกันส่งตัวจําเลยที่ 1 มาศาลในวันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 10.00 น.

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube