fbpx
Home
|
อาชญากรรม

พม.ส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19กว่า1.5พันคน

Featured Image
พม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุก สร้างมาตรการทางสังคม ส่งต่อผู้ป่วยกว่า 1,500 คน

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานและมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับกลุ่มเส้นด้ายและภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยร่วมกันจัดจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุก เพื่อสร้างมาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่กระทรวง พม. และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 800 ชุด ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ด้านข้างอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ โดยจากการตรวจคัดกรองโควิด – 19 ในช่วงเช้า จำนวน 400 คน ผลปรากฏว่าทักคนไม่พบเชื้อ

นางพัชรี กล่าวว่า พม.ได้ร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ป่วยโควิด – 19 และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทันท่วงที ซึ่งในระยะที่ผ่านมา มีการเฝ้าระวัง ให้คำปรึกษา ส่งตรวจยืนยัน ประสานส่งต่อ โดยมีผลการดำเนินการร่วมกัน ในการส่งตรวจหาเชื้อ 3,929 คน ประสานส่งต่อหาเตียงส่งโรงพยาบาลและฮอสพิเทล 1,598 คน จัดหาถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค 8,641 คน ส่งอาหาร 4,888 คน ให้คำแนะนำ HOME ISOLATION ร่วมกับทีมแพทย์ 1,030 คน และประสานงานเรื่องวัคซีน 6,931 คน รวมให้การช่วยเหลือทั้งสิ้น 27,017 คน

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เป็นการรวมกลุ่มคนทำงานเล็กๆ ร่วมกันทำงานที่ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มเส้นด้าย กลุ่มพระธรรม กลุ่มแพทย์เปลวเทียน Hope for Home เพจปันปัน WE VOLUNTEERสมาพันธ์สื่อมวลชนช่วยเหลือสังคม เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และ JITARSA.CARE ตลอดจนองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube