fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ตร.ยันได้งบแก้โควิดจากรัฐบาลกว่า392ล้านบาท

Featured Image
โฆษกตร. ยืนยัน ตร.ได้รับจัดสรรงบประมาณแก้โควิด-19 จากรัฐบาล กว่า 392 ล้านบาท สั่งทุกหน่วยสำรวจค่าใช้จ่ายช่วง 1 มิ.ย.-31 ก.ค.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงกรณีโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลระบุสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เมื่อ 20 ก.ค. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวงเงิน 392.77 ล้านบาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปม.ตร. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 – 31 ม.ค.64 รวม 123 วัน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างจัดสรรงบให้ ตร. คาดว่าจะได้รับงบประมาณช่วงต้นเดือน ส.ค. 64 นี้

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ขออนุมัติงบกลาง เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.64 – 31 พ.ค.64 รวม 120 วัน ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้ากระทรวง อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน คาดว่าจะได้รับงบประมาณช่วงปลายเดือน ส.ค.64 นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้แจ้งทุกหน่วยสำรวจค่าใช้จ่ายจริงในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงระหว่าง 1 มิ.ย.64-31 ก.ค.64 ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่ 5 ส.ค.64 พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube