fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

สธ. เตรียมแจกต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น

Featured Image

          กัญชาปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ คำนี้เราน่าจะได้เห็นกันมาเป็นระยะเวลาสักพักแล้ว แต่ก็ยังมีการเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ล่าสุดก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจที่เราขอยกมาให้ทุกคนอ่านในวันนี้ นั้นคือการแจกต้นกล้าคุณภาพ 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือน

โดยเราจะขอสรุปใจความสำเร็จมาให้ทุกคนได้อ่านกัน 

          กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษา วิจัย และพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชงในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีเป็นต้นพันธุ์คุณภาพ พร้อมกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตามมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

          กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร จึงร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปลูกและนำส่วนต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้กัญชา กัญชงที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศ เพื่อ

  • ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี 
  • เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
  • ทนต่อโรค 
  • เหมาะกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศของประเทศไทย 
  • มีสารสำคัญที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

          พร้อมทั้งมีคู่มือการใช้เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เน้นให้ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสุขภาพของคนไทย

          หลังจากได้สายพันธุ์กัญชาที่ดีแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เป็นต้นพันธุ์ให้กับประชาชนนำไปปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยต้นแม่พันธุ์ได้มาจากโครงการต้นกล้าพันธุ์กัญชาทางการแพทย์บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน และจะเริ่มแจก 1,000 ต้น ในงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไรที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 นอกจากการแจกต้นกล้าพันธุ์แล้ว จะมีการนำร่องแอปพลิเคชันจดแจ้ง ของ อย. เพื่อความสะดวกให้กับเกษตรกร และแจกคู่มือการปลูกของกรมวิชาการเกษตรด้วย

          ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี แต่จากที่ได้ดูเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ยังอยากให้ทำเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่านี้ ร่วมถึงอิสระในการปลูกที่มากกว่านี้ ก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วทุกคนเห็นว่ายังไงกันบ้างบอก iNN ไว้หน่อย 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

ขอขอบคุณข้อมูล

pr.moph.go.th

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube