fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

5 ธันวาคม : วันดินโลกกับวิถีชีวิตของชาวอาข่า

Featured Image

          วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีโดยมีกำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะตัวแทนของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 1 ใน 4 ส่วนของพื้นผิวโลก

ประวัติวันดินโลก

          สาเหตุของการจัดตั้ง​​ “วันดินโลก” ขึ้นก็เพื่อสร้างความตระหนักของดินที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งการเกษตรหรือเป็นที่ตั้งสำหรับทำที่อยู่อาศัย รวมถึงดินยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนช่วยค้ำจุนความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นสาเหตุอีกข้อของการจัดตั้งวันดินโลกที่ตั้งเป้าหมายให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ชีวิตชาวอาข่ากับความสัมพันธ์กับผืนดิน

          หากพูดถึงความสำคัญของผืนดินแน่นอนว่ามีประโยชน์หลายพันข้อจนในบางครั้งข้อดีหลากหลายนี้กลับทำให้เราเพิกเฉยถึงตัวตนของผืนดินที่แท้จริงออกไป รวมทั้งชีวิตในเมืองกรุงที่ถูกแทนที่ด้วยยางมะตอยและซีเมนต์อาจทำให้ความใกล้ชิดระหว่างวิถีชีวิตกับก้อนดินห่างไกลกว่าเดิม หากจะเข้าใจลึกซึ้งถึงความสำคัญของผืนดิน เราอาจย้อนกลับไปถึงรากเหง้าธรรมชาติกับกิจวัตรของชาวอาข่า

          อาข่าเป็นชนเผ่าที่นิยมอาศัยอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 500 เมตร โดยการตั้งชุมชนของอาข่าเป็นการตั้งรกรากที่เกี่ยวเนื่องธรรมชาติป่าเขารวมถึงก้อนดินที่มอบที่พักผ่านพิธี “จ้ออูแจเออ” ในการโยนไข่เสี่ยงทายหากไข่กระทบพื้นดินแล้วไม่แตกก็สามารถตั้งที่อยู่ได้ เนื่องจากเชื่อว่าเจ้าที่อนุญาตแล้ว

          โดยวิถีชีวิตของชาวอาข่าหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกเป็นหลักและเน้นการปลูกเพื่อเลี้ยงชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการค้าขาย รวมถึงคิดค้นวิถีสร้างบ้านด้วยดินตัดสลับกับพรรณพืชไม้ที่หาไม่ได้ในพื้นที่ทั่วไป ทำให้วิถีชีวิตชาวอาข่าผูกพันธ์กับผืนป่า ผืนดินและมีใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางวิชาการและความเชื่อตามวัฒนธรรม

          ชนเผ่าบ้านอาข่านับเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากอีกเผ่าหนึ่งบนด้ามขวานไทย ไม่ว่าการบูชาศาลพระภูมิชุมชน การปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน การซ่อมแซมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และอีกหลายพิธีกรรมเกี่ยวพันธ์กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เหมือนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่แยกจากกันไมได้ เพราะหากพื้นดินเสื่อมสลาย ชีวิตของชาวอาข่าก็สูญหายไปด้วยเช่นกัน

          แม้ในสายตาภายนอกจะมองว่าชีวิตการอยู่กับป่าเขาไม่ได้เจริญเท่ากับวิถีชีวิตในเมืองที่มองออกอย่างเห็นได้ชัด แต่หากมองกลับกัน การได้ใช้ชีวิตที่เชื่องช้าในสายตาผู้อื่น อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเร่งรีบให้เท่าทันเวลาจนหลงลืมความสำคัญของชีวิตเพื่อนมนุษย์และผืนดินที่คอยค้ำจุนเรา

ติดตามคอนเทนต์เปิดโลกและความหมายวันสำคัญในอดีตได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube