fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

10 ก.ย. วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

Featured Image

          วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก หรือ World Suicide Prevention Day ตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี วันนี้กำเนิดครั้งแรก พ.ศ. 2546 เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการฆ่าตัวตายว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ สามารถป้องกันได้ แล้วเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ 

          องค์การอนามัยโลกได้คาดว่าในแต่ละปีจะมีคน “ฆ่าตัวตาย” สำเร็จเป็นจำนวนมากว่า 1 ล้านคน คิดเฉลี่ยต่อเวลาจะพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ทุก 40 วินาที และการฆ่าตัวตายยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนรอบๆ ตัวอย่างมาก และแน่นอนว่าในภาพรวมก็ส่งผลเสียหายอย่างมาก 

          เนื่องจากเหตุผลข้างต้นนี้เอง เลยเกิดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจ ลดความสูญเสีย ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญ ช่วยกันดูแลป้องกันคนรอบข้างให้มากขึ้น 

          วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประกาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยสมาคมเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายระหว่างประเทศ (IASP) และก็มีการร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้มีการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้ทั่วโลกให้ความสนใจกับการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย 

          วันนี้เลยอยากชวนทุกคนสำรวจสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้าง ช่วยกันดูแลสุขภาพจิต ง่ายที่สุดคือการรับฟังปัญหาซึ่งกันและกัน ฟังด้วยใจ ฟังโดยไม่ตัดสินผู้อื่น หากพบว่ามีปัญหาก็โทรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

          เกร็ดส่งท้าย ประเทศไทยได้กำหนดให้ ดอกสะมาเรีย หรือภาษาบ้านๆ คือ บัวดิน เป็นดอกไม้แทนสัญลักษณ์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ดอกสะมาเรียสื่อความหมายถึงมิตรภาพและความหวังใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  สมาคมสะมาริตันส์ หน่วยงานที่เป็นเพื่อนพูดคุยเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ก็ใช้ดอกนี้ในการสื่อด้วยเช่นกัน 

          เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ไอ.เอ็น.เอ็น. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับทุกคน เราจะอยู่ข้างๆ และขอเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ช่วยให้ทุกคนเห็นความสำคัญของวันนี้ ความสำคัญของสุขภาพจิต 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล

IASP

กรมสุขภาพจิต

สะมาริตันส์

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube