fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันการศึกษานอกระบบ 8 กันยายน

Featured Image

          การศึกษาคือสิ่งสำคัญ ทุกคน ทุกวัยควรได้เรียน วันที่ 8 กันยายนของทุกปี องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO กำหนดให้เป็นวันการเรียนรู้หนังสือสากล (International Literacy Day) และนำมาสู่ วันการศึกษานอกโรงเรียน 

          จุดเริ่มต้นของวันนี้เริ่มมาจากมติของที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการจากประเทศทั่วโลก ตอนนั้นถกเถียงกันเรื่องขจัดการไม่รู้หนังสือ การให้ทุกคนรับการศึกษา 

          การประชุมจัดขึ้นที่กรุงเตหะราน เมื่อปี ค.ศ. 1965 เพื่อเป็นวันที่ระลึกการรู้หนังสือสากล และได้มีหนังสือเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 เรื่องสำคัญคือ The World Educational Crisis หรือวิกฤติการศึกษาทั่วโลก เพราะมีผู้ใหญ่ราวๆ 776 ล้านคนทั่วโลก และผู้ใหญ่หนึ่งในห้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

          เด็กราวๆ 75 ล้านคนต้องออกจากโรงเรียนและอีกมากกว่านั้นเข้าร่วมการศึกษานอกระบบหรือออกจากโรงเรียนก่อนวัย ประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกมีอัตราการรู้หนังสือที่ต่ำที่สุด 

          ด้วยเหตุที่กล่าวมาเลยนิยามการศึกษานอกระบบ ให้หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ มุ่งบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้มีการเรียนรู้ พัฒนาความคิด ทัศนคติ ทักษะ ที่ยืดหยุ่นจากปกติ และทำให้วันนี้ทุกหน่วยงานรัฐและเอกชนก็จะกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรู้หนังสือ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          เกร็ดส่งท้าย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน รวมไปถึงผู้ใหญ่ถูกขัดขวางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทั่วโลกได้ปรับรูปแบบการเรียนไปพอสมควร อย่างที่เห็นคือการเรียนออนไลน์ แต่ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นความเลื่อมล้ำ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของแต่ละคน ซึ่งหัวข้อนี้เองก็จะถูกนำไปเป็นหัวข้อหลักในการพูดคุยเนื่องในวันการศึกษานอกระบบ ว่าเราจะจัดการอย่างไรให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนในวันที่โลกเปลี่ยนไป ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่ ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล 

unesco

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube