fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

นิทรรศการ You Me We Us : ใน‘ไทย’ของคุณมีเขาอยู่ไหม?

Featured Image

          ความหมายของ ‘ไทย’ อาจตีความได้อย่างเดียวคืออิสระ แต่ถ้าหากเรามองลึกลงไป ‘ไทย’ อาจแยกส่วนประกอบได้มากกว่า 60 เผ่าพันธุ์ ร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประเทศไทยผ่านนิทรรศการออนไลน์ You Me We Us 

          You Me We Us เกิดขึ้นเพื่อฉลองวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day of the World’s Indigenous Peoples) ในวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี ด้วยการร่วมมือของ UNDP ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป ซึ่งในปีนี้มาพร้อมกับแนวคิดเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายอยู่ทั่วอาณาบริเวณประเทศไทย พยายามส่งเสริมให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงตัวตนและปัญหาของชนกลุ่มน้อยที่ถูกเพิกเฉยขึ้นในทุกวินาที

          ในนิทรรศการนี้จะได้พบด้ามขวานสีขาวขนาดใหญ่ ถูกประดับด้วยจุดหลากหลายสีสันที่แสดงถึงการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุตามพื้นที่ต่างๆ จุดสีแต่ละแต้มแทนกลุ่ม 1 กลุ่ม ที่เมื่อกดเข้าไปก็จะพบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการดำรงชีวิต ผ่านรูปแบบงานเขียนและวิดีโอสั้นๆ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันแก่คนดูว่าพวกเขาก็มีตัวตนไม่ต่างกับเรา รวมถึงมีภาพยนตร์แนวสารคดีภายใต้ชื่อ Becoming Home ที่บอกเล่าปัญหาของคนที่ถูกประทับตาให้เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีสิทธิเสรีภาพบางอย่างขาดหายไปแม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันกับเราก็ตาม ตลอดการเยี่ยมชมนิทรรศการนี้จึงไม่ได้แค่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ แต่ยังรวมถึงเพิ่มพูนลมหายใจของคนอีกหลายคนให้มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดิน ‘ไทย’ ได้อย่างภาคภูมิ

          การถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตคนที่ถูกป่าเขาลำเนาไพรบดบังไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จักความแตกต่างและความหลากหลายเพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น ภายใต้ธรรมชาติที่อยู่คู่กับ ‘พวกเขา’ นั้น ‘คุณ ‘เรา’ และ ‘ฉัน’ จะพบทั้งความฝัน ความหวัง และมิตรภาพ อีกมากมายใน You Me We Us สามารถกดที่ลิงค์นี้แล้วออกผจญภัยได้เลย

          สามารถติดตามบทความสุขภาพดีๆหรือ ไลฟ์สไตล์สีสันต์ของชีวิตได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube