fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

Featured Image

          วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันนี้จะมีที่มาและความสำคัญยังไง ติดตามกันได้เลย 

          ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

          ขอเริ่มต้นจากประวัติก่อนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

          ตอนทรงพระเยาว์ ได้รับการศึกษาชั้นต้นในพระบรมมหาราชวัง สำนักครูรามสามิ สำนักพระยาโอวาทวรกิจ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

          ต่อมาทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม หลังจากทรงลาผนวชแล้ว เสด็จไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงสอบเรียนต่อกฏหมายที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในขณะที่มีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา และจบปริญญาเกียรตินิยมทางกฎหมาย เมื่อพระชนมายุ 20 พรรษา 

          หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็กลับมารับราชการที่ประเทศไทย เริ่มจากทรงเป็นอธิบดีผู้จัดการโรงเรียมหาดเล็กหลวงเพื่อสอนความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้เข้ารับราชการพลเรือนในกระทรวงต่าง ๆ และต่อมาพระองค์ทรงสมัครรับราชการทางฝ่ายตุลาการ แล้วทรงฝึกหัดราชการในกรมราชเลขานุการ และทรงศึกษากฎหมายไทย สามารถทำงานในกรมราชเลขานุการได้ทุกตำแหน่งโดยเฉพาะการร่างพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นองคมนตรีในปีเดียวกัน

          จนในช่วงปี 2439-2440 รัชกาลที่ 5 ก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ พระองค์เป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการ ช่วยกันตรวจชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการเก่าใหม่และจัดระเบียบ เรียบเรียงกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อเป็นบรรทัดฐาน มีการปรับปรุง นำมาแก้ไข จนเป็นระบบ ประมวลธรรม 

          พระองค์ทรงพัฒนาระบบงานยุติธรรมทั้งระบบ และมีการจัดทำประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวมาแล้ว เพื่อให้ศาลสามารถตัดสินคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีฝ่ายธุรการคอยให้ความสะดวก จนเป็นรากฐานสำคัญจนถึงทุกวันนี้ 

          จนวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2463 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็สิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 47 พรรษา วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เลยเป็นวันรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน โดยใช้ชื่อวันนี้ว่า วันรพี 

          วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ทาง ไอ.เอ็น.เอ็น. ขอปิดท้ายด้วยประโยคที่พระองค์ท่านเคยพูดกับพระยามานวราชเสวีว่า รู้ไหมว่า “My life is service” ซึ่งแปลว่า ชีวิตของฉันเกิดมา เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ประโยคนี้น่าจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพระองค์ได้เป็นอย่างดี และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ สามารถติดตามบทความสุขภาพดีๆหรือ ไลฟ์สไตล์ต่างๆได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล 

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube